A.K.S. Gruppen

ROLLING

FAVORED PROTOTYPE SPECIALIST SINCE 1924

Valsning er en proces der benyttes til at kunne lave runding på materialet. Valsningen giver et aftryk på pladen hvorved der skabes en bestemt diameter eller radius på emnet. Dette gælder bl.a. ved runding af større plader, hvor processen og kvaliteten sikres af erfarne operatører, således at materialet opnår den helt rette valsning til opgaven.

Rolling is a process used to round materials. The rolling produces an impression on the plate, which creates a certain diameter or radius on the workpiece. This applies e.g. to rounding larger sheets, where the process and quality are ensured by experienced operators, so that the material achieves the perfect rolling for the task.

Mange forskellige materialer kan valses som stål, aluminium, messing, kobber mv. Dermed er der uanede muligheder indenfor pladevalsning, hvor emnerne kan tilpasses forskellige industrier samt behov.

Many different materials can be rolled such as steel, aluminium, brass, copper etc. Thus, there are an unimaginable amount of possibilities within plate rolling, and the items can be adapted for a wide range of different industries and needs.

PLADEVALSNING

PLATE ROLLING

A.K.S. Metalindustri råder over et stort udvalg af pladevalser i forskellige størrelser til forskellige opgaver. Vores mindste pladevalse har en valsediameter på Ø24. Vores længste er på 4 meter.

A.K.S. Metalindustri has a large selection of plate rollers in various sizes for different tasks. Our smallest plate roller has a roller diameter of Ø24. Our longest one has a diameter of 4 metres.

Som en af de første har A.K.S. Metalindustri anskaffet en 4-valset CNC-styret valse, der kan valse ellipser, ovaler og andre former det ellers ikke er muligt at valse. Styringen giver tillige en stor præcision ved valsning af svøb, kabinetter og lignende.

As one of the first manufacturers, A.K.S. Metalindustri acquired a 4-roll CNC-controlled rolling mill, able to roll ellipses, ovals and other shapes that are otherwise impossible. The controls provide great precision when rolling shrouds, and cabinets etc.

PROFILVALSNING

PROFILE ROLLING

A.K.S. tilbyder profilvalsning, af stang, rør og valsning af profiler, i stort set alle typer og størrelser. I forbindelse med bearbejdning af massive profiler, har vi mulighed for at forbukke enderne, således at materialespildet minimeres, og man undgår at vride materialet ved valsning af ringe, hvor man normalt valser med overlap.

A.K.S. offers profile rolling of rod, tube, and profiles, in virtually all types and sizes. In connection with the processing of massive profiles, we have the option to pre-bend the ends, which minimize material waste, and you avoid twisting the material when rolling rings, where you normally roll with an overlap.

Grundet A.K.S.’ omfattende maskinpark og mangeårige erfaring, tilbyder vi profilvalsning af alle former, herunder rør, profiler mv. i alle materialetyper, uanset om dette er stål, aluminium, rustfrit stål mv. Vores valsede produkter anvendes i mange forskellige brancher. Vi er i stand til at tilbyde kundetilpassede løsninger, hvad enten dette måtte være store eller små serier.
Vi er i stand til at valse emner, både i lille og stor radius. Vi er kreative og villige til at finde en løsning, så vores kunders ønsker bliver mulige.

Due to A.K.S.’ extensive fleet of machinery and many years of experience, we offer profile rolling of all shapes, including pipes, profiles, etc. in all types of material, regardless of whether this is steel, aluminium, stainless steel etc. Our rolled products are used in many different industries. We offer customized solutions, whether this may be large or small series.
We’re able to roll workpieces, both in large and small radius. Due to our creativity and willingness, we’ll find a solution that’ll make customers’ wishes possible.