A.K.S. Gruppen

ROBOTTEKNOLOGI

Foretrukken prototypespecialist siden 1924

Ved produktion på en af vores mange 5-aksede og robotbetjente bearbejdnings-centre sikrer vi såvel lave produktionsom-kostninger som høj kvalitet og præcision.

Emner færdigbearbejdes i en opstilling, som eliminerer fejl ved flytning af emne og sikrer at alle bearbejdninger ligger præcist i forhold til hinanden.