A.K.S. Gruppen

KVALITETSSTYRING

Foretrukken prototypespecialist siden 1924

Certificering:
I 1992 blev A.K.S. Gruppen, ISO 9001 certificeret, som en af de første underleverandører i Danmark. Vores kvalitetsstyringssystem sikrer fremstillingen af kvalitetsprodukter, der overholder produktspecifikationerne. A.K.S. Rustfri er tillige certificeret iht. ISO 3834-2 og EN 1090-1, -2 og -3 i EXC 1 og 2. Vi lægger vægt på, at kvalitetsstyringen gennemføres i alle led af produktionsforløbet. Vi har Arbejdstilsynets godkendelse til omstempling af råvarer med certifikat.

Kvalitet:
Kvalitetsovervågning skal være planlagt før produktionsstart og gennemføres som en integreret del af produktionen, der starter med:

Ordregennemgang:
Ved ordregennemgang fastlægges kvalitetskravene, ordren oprettes i edb-system. Pris og leveringstid bekræftes.

Planlægning:
Processer planlægges, kontrolpunkter indlægges og beskrives i rute-, program- og metodekort.

Indkøb:
Indkøbsordre fremsendes til godkendt leverandør. Alle indkøbte varer eller ydelser indgangskontrolleres. Alle underleverandører kvalitetsvurderes løbende.

Produktion:
Der foretages løbende operatørkontrol. På fastlagte punkter foretages nabokontrol eller mellemkontrol af kontrolafdeling. Der dokumenteres for hver kontrol.
Overfladebehandling
Der foretages stikprøvekontrol inden varerne sendes til godkendt overfladebehandler.

Slutinspektion:
Alle emner udgangskontrolleres efter stikprøveplan, eller efter kundeønske f.eks. 100%. Kontrolrapporter kan efter ønske udfærdiges.

Forsendelse:
Alle produkter bliver forsvarligt emballeret inden forsendelse. Hvis standardemballage ikke kan anvendes, udvikler vi i samarbejde med kunden en specialemballage, der beskytter produktet under transport.

Leveringssikkerhed:
Ved leveringer fra A.K.S. får man det korrekte produkt til den aftalte tid. Dette sikres gennem en effektiv styring fra ordre modtages, gennem alle procesforløb til færdigmelding fra kontrolafdeling.