A.K.S. Gruppen

Kvalitetskontrol

Vores righoldige sortiment af måledorne, måleringe og gevindprøvedorne er registreret på edb.

Vores kontrolafdeling har 4 CNC-koordinatmålemaskiner, 2 3D laserskannere, profilprojektor, mikroskoper, ruhedsmålere, hårdhedsmåler, lagtykkelsesmålere, PMI-tester m.m.

Vores største Zeiss-3D-koordinatmålemaskine, er en af de største modeller, der findes i Danmark med et måleområde på ikke mindre end 2400x1200x1000 og med et rundbor på ø630 mm.

Målerapporter:

Vores avancerede 3D målemaskiner, giver os mulighed for at dokumentere kvaliteten af det bearbejdede emne. Udførlig målerapport følger naturligvis emnet, hvis det ønskes.