A.K.S. Gruppen

Kvalitetskontrol

Kvalitet

Kvalitetsovervågning skal være planlagt før produktionsstart og gennemføres som en integreret del af produktionen, der starter med:

 • Ordregennemgang
  Ved ordregennemgang fastlægges kvalitetskravene, ordren oprettes i edb-system. Pris og leveringstid bekræftes.
 • Planlægning
  Processer planlægges, kontrolpunkter indlægges og beskrives i rute-, program- og metodekort.
 • Indkøb
  Indkøbsordre fremsendes til godkendt leverandør. Alle indkøbte varer eller ydelser indgangskontrolleres. Alle underleverandører kvalitetsvurderes løbende.
 • Produktion
  Der foretages løbende operatørkontrol. På fastlagte punkter foretages nabokontrol eller mellemkontrol af kontrolafdeling. Der dokumenteres for hver kontrol.
 • Overfladebehandling
  Der foretages stikprøvekontrol inden varerne sendes til godkendt overfladebehandler.
 • Slutinspektion
  Alle emner udgangskontrolleres efter stikprøveplan, eller efter kundeønske f.eks. 100%. Kontrolrapporter kan efter ønske udfærdiges.
 • Forsendelse
  Alle produkter bliver forsvarligt emballeret inden forsendelse. Hvis standardemballage ikke kan anvendes, udvikler vi i samarbejde med kunden en specialemballage, der beskytter produktet under transport.