A.K.S. Gruppen

Pladebearbejdning

CNC valsning

A.K.S. Metalindustri råder over et stort udvalg af pladevalser i forskellige størrelser. Som en af de første har A.K.S.Metalindustri anskaffet en 4-valset CNC-styret valse, der kan valse ellipser, ovaler og andre former det ellers ikke er muligt at valse. Styringen giver tillige en stor præcision ved valsning af svøb, kabinetter og lignende.

Profilvalsning

A.K.S. Metalindustri valser alle typer af stålprofiler til flanger og ringe.

CNC Boltsvejsning/stagsvejsning

A.K.S. Metalindustri råder over Danmarks største CNC-Bolt/Stag svejsemaskine. Arbejdsområdet er 1600x1200mm, den har 3 føderobotter og elektronisk overvågning og kontrol af svejsekvaliteten. Boltsvejsning har den fordel frem for presstag at de ikke kan ses på forsiden og er tillige en billigere metode.

Presstag/presmøtrikker

Ved montage af presmøtrikker og –stag/bolte kræves der meget erfaring og specialviden. Derfor bruger A.K.S. Metalindustri kun specialuddannede medarbejdere til disse opgaver. Vores omfattende maskinpark af præcisionspresser sikrer overvåger elektronisk at indsætningen er korrekt.

Punktsvejsning / modstandssvejsning

A.K.SMetalindustri råder over både jævnstrøms– og vekselstrøms punktsvejsere. Vores største jævnstrøms punktsvejser kan med et udlæg på 1350mm sammensvejse pladetykkelser på helt op til 6+6mm i aluminium. Denne punktsvejser er bygget og godkendt til at producere efter de krævende MIL standarder.

Kvalitetskontrol

For at sikre vore høje kvalitetskrav, kræves der en velassorteret kontrolafdeling med målemaskiner der konstant bliver kalibreret og opgraderet med den nyeste teknologi. Vores kontrol afdeling har 4 CNC-målemaskiner, profilprojektor, mikroskoper, ruhedsmålere, hårdhedsmåler, lagtykkelsesmålere, PMI tester mm. Vores righoldige sortiment af måledorne, måleringe og gevindprøvedorne er registreret på EDB. Vores største Zeiss-3D målemaskine, er en af de største modeller der findes i Danmark med et måleområde på ikke mindre end 2400x1200x1000 og med et rundbord på ø630 mm.

Overfladebehandling

A.K.S. kan håndtere alle overfladeprocesser. Til de processer A.K.S. ikke selv kan udføre, har vi et netværk af samarbejdspartnere som hver især har høj ekspertise indenfor deres felt. A.K.S. kan således stå for hele leverancen med pris, kvalitet og levering. A.K.S. udfører og håndterer bl.a. følgende overfladeteknologier: Afgratning, slibning, vibrationsafgratning, afrensning/vask, glasblæsning, sandblæsning, galvanisering samt alle typer af maling/lakering og forbehandlinger til dette